* Quý thầy cô và quý phụ huynh cần mở đầy đủ các chức năng (như quản lý bài tập dành cho giáo viên, xem và kiểm tra lịch sử học và làm bài tập của các em, thêm đề thi cho lớp, v.v...), các bài tập các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học vui lòng liên hệ số điện thoại: 0916912722, hoặc E-mail: ongvanghoctap@gmail.com.

* Nếu phát hiện câu hỏi có sai sót, xin quý vị gửi góp ý về E-mail: ongvanghoctap@gmail.com. Chân thành cảm ơn!

  • Quý thầy cô và quý phụ huynh cần mở đầy đủ các chức năng (như quản lý bài tập dành cho giáo viên, kiểm tra lịch sử học và làm bài tập của các em, thêm đề thi cho lớp, v.v...), các bài tập các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học vui lòng liên hệ số điện thoại: 0916912722, hoặc E-mail: ongvanghoctap@gmail.com.
  • Các câu hỏi có thể sai sót, xin quý vị vui lòng gửi góp ý về E-mail: ongvanghoctap@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị!!!

  • Quý thầy cô và quý phụ huynh cần mở đầy đủ các chức năng (như quản lý bài tập dành cho giáo viên, kiểm tra lịch sử học và làm bài tập của các em, thêm đề thi cho lớp, v.v...), các bài tập các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học vui lòng liên hệ số điện thoại: 0916912722, hoặc E-mail: ongvanghoctap@gmail.com.
  • Các câu hỏi có thể bị lỗi hoặc sai sót, quý vị vui lòng gửi góp ý về email: ongvanghoctap@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị!!!


  • Quý phụ huynh vui lòng liên hệ mở tài khoản của Ong Vàng Học Tập thông minh để để được truy cập các khóa học đầy đủ bài tập. Xin cảm ơn quý vị!

  • Quý phụ huynh vui lòng liên hệ mở tài khoản của Ong Vàng Học Tập thông minh để để được truy cập đầy đủ. Liên hệ: 0916912722. Chân thành cảm ơn Quý vị!
  • Nếu Quý vị phát hiện câu hỏi sai, xin vui lòng gửi về E-mail: ongvanghoctap@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị!