Available courses

Course image Lớp 5 Trạng Ong Vàng 2022
Khối Tiểu Học
 • logo

 • Học trực tuyến môn Toán lớp 5 thông minh cho học sinh tiểu học bao gồm các hình thức học Toán thông minh với máy từ mức độ dễ, vừa và khó, bài tập đa dạng cho học sinh quen thuộc tính toán, toán giải, suy luận logic thông minh.
 • Học trực tuyến môn Tiếng Việt lớp 5 qua các câu hỏi tương tác giúp ghi nhớ dễ hơn.
 • Học trực tuyến môn Địa lý lớp 5 qua các câu hỏi tương tác giúp ghi nhớ dễ hơn.
 • Học trực tuyến môn Lịch sử lớp 5 qua các câu hỏi tương tác giúp ghi nhớ dễ hơn.
 • Học trực tuyến môn Khoa học lớp 5 qua các câu hỏi tương tác giúp ghi nhớ dễ hơn.

Ai sẽ là Ong chúa đầu tiên của cấp tiểu học ?

Quý khách vãng lai vui lòng truy cập với mật khẩu: bethichongvanghoctap
Course image LỚP 3 CÔ HƯỜNG
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image LỚP 4 CÔ HƯỜNG
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image LỚP 5 CÔ HƯỜNG
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image Lớp 1 Trạng Ong Vàng
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image Lớp 2 Trạng Ong Vàng
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image Lớp 3 Trạng Ong Vàng
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. 
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image Lớp 4 Trạng Ong Vàng
Khối Tiểu Học
 • Lớp học có giáo viên dạy online mỗi tuần 03 buổi x 2 giờ/buổi. Học sinh học trên điện thoại dùng Android, iPhone, các loại máy tính bảng (iPad, Samsung tablet) và máy tính đều được. Sĩ số giới hạn: tối đa 15 em. Miễn phí cho học sinh mới học tuần đầu tiên.
 • Quý phụ huynh cần trao đổi và liên hệ đăng ký cho hs học qua số điện thoại/ZALO: 091.6912722. Cảm ơn quý vị!
Course image BÉ ONG VÀNG HỌC TIN HỌC CĂN BẢN
BÉ ONG VÀNG HỌC LẬP TRÌNH

Slogan: "Bất kỳ ai cũng có thể học môn khoa học máy tính".


Bé Ong Vàng học Tin Học Căn Bản gồm: 
 1. Học đánh máy 10 ngón tay.
 2. Học sử dụng Microsoft Word.

Course image English test B2 (Upper-Intermediate)
HỌC TIẾNG ANH

English test B2 (Upper-Intermediate)


 • Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.
 • Similar to Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, BULATS score 60-74, CLB/CELPIP 6-7, CAEL 60, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.


Course image English test B1 (Intermediate English)
HỌC TIẾNG ANH

English test B1 (Intermediate English)


 • Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
 • Similar to Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS score 40-59, CLB/CELPIP 5, CAEL 50, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

Course image English test A2 (Elementary English)
HỌC TIẾNG ANH

English test A2 (Elementary English)


 • Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.
 • Similar to Cambridge KEY (KET) certificate, BULATS score 20-39, CLB/CELPIP 4, YLE Flyers.

Course image English test A1 Movers
HỌC TIẾNG ANH

English test A1  Movers

 • Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.
 • Similar to Cambridge BULATS score 10-19, Young Learners English (YLE) Movers.
 • Similar to CEFR standard (Common European Framework of Reference for Languages) A1.THÔNG BÁO CHUNG TỪ TRANG ONG VÀNG HỌC TẬP

ONGVANGHOCTAP.EDU.VN giúp giáo viên dạy trực tuyến hiệu quả

by Admin Hung -

Hệ thống Ong Vàng Học Tập (https://ongvanghoctap.edu.vn/) cung cấp nhiều tính năng như chia nhóm, chia sẻ màn hình, quản lý tài liệu học tập, giao bài tập cho học sinh, xem điểm các bài kiểm tra, hỗ trợ giao tiếp trực tiếp giữa giáo viên và học sinh.

Tất cả trên 1 nền tảng

 • Tích hợp Video conference riêng, thời khóa biểu, điểm danh, bài tập, kiểm tra, thống kê, quản lý lớp học trên 1 nền tảng duy nhất.
 • Dễ dàng tổ chức lớp học online, giáo viên tương tác với học sinh, chia sẻ bài giảng và màn hình cho học sinh. Giáo viên dạy trên các phòng học trực tuyến (Zoom) của hệ thống.
 • Lập kế hoạch bài giảng hiệu quả theo tuần, theo chủ đề,...
 • Hệ thống lưu trữ và quản lý bài giảng, ra bài tập, ngân hàng câu hỏi và ra đề thi thông minh, tối ưu quy trình dạy học cho nhiều lớp. Hỗ trợ ra đề thi trắc nghiệm và đề tự luận cho HS tự nhập bài làm (hay upload bài làm) để GV chấm điểm. GV đặt mốc thời gian mở và hạn chót nộp bài trên các đề thi, thời gian làm bài trên mỗi đề thi. 
 • Hỗ trợ GV ra bài tập và kiểm tra nhanh chóng.
 • Hỗ trợ diễn đàn trao đổi cho mỗi lớp học. GV kiểm soát bài đăng của học sinh. 
 • Cho phép giáo viên tạo thông báo.

Mở lớp học trực tuyến với Giáo viên

by Admin Hung -

Máy tính: Sử dụng máy ảnh và micrô cho trang web ongvanghoctap.edu.vn trên Chrome.


 1. Mở Chrome Chrome.
 2. Truy cập vào trang web muốn sử dụng micrô và máy ảnh (camera) của bạn. Quý vị truy cập trang web: https://ongvanghoctap.edu.vn/
 3. Khi được nhắc, hãy chọn Cho phép.
  • Trang web được phép: Quý vị truy cập trang web: https://ongvanghoctap.edu.vn/. ;Trang web có thể bắt đầu ghi khi bạn đang ở trên trang web đó. Nếu bạn đang sử dụng một tab Chrome hoặc một ứng dụng khác, thì trang web không thể bắt đầu ghi.
  • Trang web bị chặn: Trang web sẽ không hoạt động nếu bạn chặn các trang web đó. Ví dụ: bạn sẽ không thể tham gia một hội nghị truyền hình

Thay đổi quyền truy cập vào máy ảnh và micrô của trang web

 1. Mở Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 4. Nhấp vào Máy ảnh hoặc Micrô.
  • Bật hoặc tắt tùy chọn Hỏi trước khi truy cập.
  • Xem lại các trang web mà bạn chặn và cho phép.
  • Để xóa một trường hợp ngoại lệ hoặc quyền hiện có: Ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa .
  • Để cho phép một trang web mà bạn đã chặn: Trong phần "Bị chặn", hãy chọn tên trang web đó rồi thay đổi quyền sử dụng máy ảnh hoặc micrô thành "Cho phép". 

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc trường họcliên hệ: Zalo: 091-6912722 hoặc E-mail: ongvanghoctap@gmail.com

Khắc phục sự cố với micrô

Nếu micrô của bạn không hoạt động, hãy thử các bước sau:

Bước 1: Đảm bảo bạn không tắt tiếng

Nếu bạn đang sử dụng tai nghe, hãy đảm bảo rằng nút tắt tiếng trên dây đang ở vị trí tắt. Ngoài ra, hãy nhớ bật tiếng trên trang web (như Google Hangouts hoặc Skype).

Bước 2: Kiểm tra tùy chọn cài đặt hệ thống

Đảm bảo micrô của bạn là thiết bị ghi âm mặc định và âm lượng ghi âm là hợp lý:

Bước 3: Liên hệ với hỗ trợ trang web: ongvanghoctap.edu.vn

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với chúng tôi.

Khắc phục sự cố với máy ảnh

Bước 1: Kiểm tra quyền của trang web trong Chrome 

Hãy cho phép máy ảnh truy cập vào trang web bạn muốn dùng. Bạn có thể cho phép tất cả các trang web sử dụng máy ảnh hoặc chỉ trang web cụ thể mà bạn đang dùng: Quý vị truy cập trang web: https://ongvanghoctap.edu.vn/

Tìm hiểu thêm về quyền của trang web.  

Bước 2: Kiểm tra tùy chọn cài đặt hệ thống

Hãy chọn máy ảnh bạn muốn sử dụng và các mức.

Bước 3: Khắc phục sự cố với trang web: https://ongvanghoctap.edu.vn/

Nếu bạn gặp sự cố, hãy liên hệ chúng tôi.

Bước 4: Tham gia lại vào cuộc gọi và khởi động lại máy tính

 1. Thoát rồi tham gia lại vào cuộc gọi video. Quý vị truy cập trang web: https://ongvanghoctap.edu.vn/
 2. Khởi động lại máy tính.

Bước 5: Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ theo số điện thoại/Zalo: 091.6912722


Hướng dẫn đăng ký tài khoản

by Admin Hung -

Quý phụ huynh có 2 cách đăng ký tài khoản và tham gia vào các lớp học trên trang Ong Vàng Học Tập: 


 1. Cách 1: Quý phụ huynh vui lòng liên hệ mở tài khoản của Ong Vàng Học Tập thông minh để để được tạo tài khoản, mật khẩu truy cập đầy đủ trên khóa học. Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 091.6912722 hoặc E-mail: ongvanghoctap@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị!
 2. Cách 2: Quý vị đăng nhập bằng tài khoản của Quý vị trên GOOGLE. Quý vị tìm và bấm chọn vào nút GOOGLE (như hình bên dưới) và chọn tài khoản Google của mình để đăng nhập là hoàn thành đăng ký. 

* Sau khi đăng nhập (logon) thành công, Quý vị lựa chọn lớp học và sau đó Enroll (gia nhập) vào lớp học muốn tham gia. Quý vị chọn Tham gia (Enroll) vào lớp học thử 1 tuần miễn phí có giáo viên dạy trực tuyến qua Zoom. Quý vị cài phần mềm Zoom.US lên máy tính trước.


Older topics...