Hình ảnh khóa học BÉ ONG VÀNG HỌC TIN HỌC CĂN BẢN
BÉ ONG VÀNG HỌC LẬP TRÌNH

Slogan: "Bất kỳ ai cũng có thể học môn khoa học máy tính".


Bé Ong Vàng học Tin Học Căn Bản gồm: 
  1. Học đánh máy 10 ngón tay.
  2. Học sử dụng Microsoft Word.