THÔNG BÁO CHUNG TỪ TRANG ONG VÀNG HỌC TẬP

Ong Vàng Học Tập cập nhật tính năng mới

Ong Vàng Học Tập cập nhật tính năng mới

Bởi Admin Hung -
Số lượng các câu trả lời: 0

ONGVANGHOCTAP.EDU.VN cập nhật nhiều tính năng và giao diện hoàn toàn mới:

1. Tạo đề nhanh từ file đề có sẵn của giáo viên.
2. Đảo thứ tự câu hỏi, đáp án thành nhiều mã đề.
3. Phân bổ điểm cho các câu hỏi (mặc định 1 điểm).
4. Lưu nháp cho đề đang soạn sẵn.
5. Câu hỏi đề thi dùng công nghệ HTML5 & CSS tương tác, đẹp và dễ dùng.
6. Thông báo nhắc nhở học sinh làm bài.
7. Hỗ trợ in mã đề dự bị trong trường hợp cần làm đề trên giấy.
8. Cảnh báo mức độ bảo mật của mật khẩu.
9. Tính năng thống kê và phân tích kết quả.
10. Giao diện hoàn toàn mới rất dễ sử dụng.