ONGVANGHOCTAP.EDU.VN giúp giáo viên dạy trực tuyến hiệu quả

ONGVANGHOCTAP.EDU.VN giúp giáo viên dạy trực tuyến hiệu quả

Bởi Admin Hung -
Số lượng các câu trả lời: 0

Hệ thống Ong Vàng Học Tập (https://ongvanghoctap.edu.vn/) cung cấp nhiều tính năng như chia nhóm, chia sẻ màn hình, quản lý tài liệu học tập, giao bài tập cho học sinh, xem điểm các bài kiểm tra, hỗ trợ giao tiếp trực tiếp giữa giáo viên và học sinh.

Tất cả trên 1 nền tảng

  • Tích hợp Video conference riêng, thời khóa biểu, điểm danh, bài tập, kiểm tra, thống kê, quản lý lớp học trên 1 nền tảng duy nhất.
  • Dễ dàng tổ chức lớp học online, giáo viên tương tác với học sinh, chia sẻ bài giảng và màn hình cho học sinh. Giáo viên dạy trên các phòng học trực tuyến (Zoom) của hệ thống.
  • Lập kế hoạch bài giảng hiệu quả theo tuần, theo chủ đề,...
  • Hệ thống lưu trữ và quản lý bài giảng, ra bài tập, ngân hàng câu hỏi và ra đề thi thông minh, tối ưu quy trình dạy học cho nhiều lớp. Hỗ trợ ra đề thi trắc nghiệm và đề tự luận cho HS tự nhập bài làm (hay upload bài làm) để GV chấm điểm. GV đặt mốc thời gian mở và hạn chót nộp bài trên các đề thi, thời gian làm bài trên mỗi đề thi. 
  • Hỗ trợ GV ra bài tập và kiểm tra nhanh chóng.
  • Hỗ trợ diễn đàn trao đổi cho mỗi lớp học. GV kiểm soát bài đăng của học sinh. 
  • Cho phép giáo viên tạo thông báo.