Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bởi Admin Hung -
Số lượng các câu trả lời: 0

Quý phụ huynh có 2 cách đăng ký tài khoản và tham gia vào các lớp học trên trang Ong Vàng Học Tập: 


  1. Cách 1: Quý phụ huynh vui lòng liên hệ mở tài khoản của Ong Vàng Học Tập thông minh để để được tạo tài khoản, mật khẩu truy cập đầy đủ trên khóa học. Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 091.6912722 hoặc E-mail: ongvanghoctap@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị!
  2. Cách 2: Quý vị đăng nhập bằng tài khoản của Quý vị trên GOOGLE. Quý vị tìm và bấm chọn vào nút GOOGLE (như hình bên dưới) và chọn tài khoản Google của mình để đăng nhập là hoàn thành đăng ký. 

* Sau khi đăng nhập (logon) thành công, Quý vị lựa chọn lớp học và sau đó Enroll (gia nhập) vào lớp học muốn tham gia. Quý vị chọn Tham gia (Enroll) vào lớp học thử 1 tuần miễn phí có giáo viên dạy trực tuyến qua Zoom. Quý vị cài phần mềm Zoom.US lên máy tính trước.