THÔNG BÁO CHUNG TỪ TRANG ONG VÀNG HỌC TẬP

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

by Admin Hung -
Number of replies: 0

Quý phụ huynh có 2 cách đăng ký tài khoản và tham gia vào các lớp học trên trang Ong Vàng Học Tập: 


  1. Cách 1: Quý phụ huynh vui lòng liên hệ mở tài khoản của Ong Vàng Học Tập thông minh để để được tạo tài khoản, mật khẩu truy cập đầy đủ trên khóa học. Thông tin liên hệ: Số điện thoại: 0916912722 hoặc E-mail: ongvanghoctap@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị!
  2. Cách 2: Quý vị đăng nhập bằng tài khoản của Quý vị trên GOOGLE. Quý vị tìm và bấm chọn vào nút GOOGLE (như hình bên dưới) và chọn tài khoản Google của mình để đăng nhập là hoàn thành đăng ký. 

* Sau khi đăng nhập (logon) thành công, Quý vị lựa chọn lớp học và sau đó Enroll (gia nhập) vào lớp học muốn tham gia. Quý vị chọn Enroll vào 01 lớp học và tham gia thử 1 tuần miễn phí.